crying woman images

രാജ്യത്ത് ഓരോ 77 മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വാർത്ത മാത്രമാകുമ്പോൾ

SHE

ആഗോള തലത്തിൽ, 2021-ൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും 5-ലധികം പെൺകുട്ടികളോ സ്ത്രീകളോ കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അഫ്താബ് പൂനാവാലയുടെ ശ്രദ്ധയുടെ കൊലപാതകമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത. ഈ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയോ മനപ്പൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. മറുവശത്ത്, ശ്രദ്ധ/അഫ്താബിന്റെ കേസ് ഇപ്പോഴും സജീവമായി തുടരുന്നു, കാരണം അതിൽ ഹിന്ദുമതത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു മതവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ വെറും വാർത്തയാകുന്നു, മാധ്യമങ്ങൾ രാവും പകലും കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, വാർത്തകളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ, നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിർവികാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാരും ഭരണകൂടവും കോടതികളും പോലീസും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിർവികാരമാണ്. ബലാത്സംഗികളും കൊലപാതകികളും തീവ്രവാദികളും സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുകയും പ്രചാരണം നടത്തുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും അധികാരം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളും മനുഷ്യാവകാശ വാദികളും ജയിലുകളിൽ കഴിയുകയാണ്.
ഭർത്താവോ പങ്കാളിയോ ബന്ധുക്കളോ സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2021-ൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ശരാശരി അഞ്ചിലധികം സ്ത്രീകൾ കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ലോകമെമ്പാടും 81000 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതിൽ 56 ശതമാനം അതായത് 45000 കൊലപാതകങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നടത്തിയതാണ്.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം അത്തരം ഓരോ 10 കൊലപാതകങ്ങളിൽ 4 എണ്ണത്തിലും തെളിവുകൾ പൂർണ്ണമല്ല. കുടുംബമോ ബന്ധുക്കളോ സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആഫ്രിക്ക ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രദേശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ 100,000 സ്ത്രീകളിൽ 2.5 പേർ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇതിനുശേഷം, അമേരിക്കയിൽ ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് 1.4, ഓഷ്യാനിയയിൽ 1.2, ഏഷ്യയിൽ 0.8, യൂറോപ്പിൽ 0.6 എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ, എന്നാൽ 2021 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഏറ്റവുമധികം സ്ത്രീകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഏഷ്യയിലാണ്. അവിടെ 17800 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു.
കൊലപാതകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ലോകത്തെ മൊത്തം കൊലപാതകങ്ങളിൽ 81 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ഇതിൽ 11 ശതമാനം മാത്രമാണ് പരിചയക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ലോകത്ത്, ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ, എന്നാൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ, ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അത് ഒരു പുതിയ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

1970-കൾ മുതൽ, ലോകം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. സ്ത്രീഹത്യ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ക്രമേണ അത് വളരെ സാധാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അത് ഇനി വാർത്തയാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. വർഷം തോറും സ്ത്രീഹത്യയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ചർച്ചകളിൽ സ്ത്രീഹത്യയുടെ വിഷയം ലോകം ഇപ്പോൾ മറന്നിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2021-ൽ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം 6795 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതായത് ഓരോ 77 മിനിറ്റിലും ഒരു കൊലപാതകം. ഇത് സ്ത്രീ കൊലപാതക കേസുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ്, ഇത് കൂടാതെ, രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിദിനം 77 ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ഈ ഇരകളിൽ പലരും തെളിവുകൾ മറയ്ക്കാൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പോലീസും ആശുപത്രിയും വരെ പങ്കാളികളാകാറുണ്ട്. ദുരഭിമാനക്കൊലയുടെ പേരിലോ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കാക്കുന്നതിന്റെ പേരിലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ വർഷവും നൂറോളം സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നയങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നതും ക്രമസമാധാന സംവിധാനം തീർത്തും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണെന്നതും ആശ്ചര്യകരമാണ്.
മെക്‌സിക്കോയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 10 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. മെക്‌സിക്കോയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊലപാതകങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ മെക്സിക്കോയിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതകത്തിൽ 137 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണ്. കൊളംബിയയിൽ പ്രതിമാസം ശരാശരി 15 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ 25 രാജ്യങ്ങളിൽ 14 എണ്ണത്തിലും ഈ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണ്.

സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ, എൽ സാൽവഡോറിൽ 6.1 കൊലപാതകങ്ങളും ഹോണ്ടുറാസിൽ 5.1 കൊലപാതകങ്ങളും ബ്രസീലിൽ 1.1 കൊലപാതകങ്ങളും അർജന്റീനയിൽ 1.1 കൊലപാതകങ്ങളും ഉണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 3.1 കൊലപാതകങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ലോക ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീ ജനസംഖ്യയിൽ 2.17 കൊലപാതകങ്ങളാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 6 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2019 വരെ ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 87000 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ 2020 ൽ, കോവിഡ് 19 കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തം കൊലപാതകങ്ങളിൽ 50 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോ മുൻ ഭർത്താക്കന്മാരോ പുരുഷസുഹൃത്തുക്കളോ സ്ത്രീകൾ വിശ്വസനീയമോ വിശ്വസനീയമോ ആണെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് പരിചയക്കാരാണ്.

എല്ലാ സ്ത്രീധന കൊലപാതകങ്ങളിലും ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ യുക്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കൂടാതെ, ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പിതാക്കന്മാരോ സഹോദരന്മാരോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും 50,000-ത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പരിചയക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ കൊല്ലപ്പെടുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ, 2019 വർഷം വരെ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 120 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ 2020 മാർച്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ 180 കൊലപാതകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2021 മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ 81 സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള കാരെൻ ഇംഗ്ല സ്മിത്ത് എന്ന വിജിലന്റ് സ്ത്രീ തന്റെ കൗണ്ടിംഗ് ഡെഡ് വുമൺ എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുന്നു.

ഈ ബ്ലോഗിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു. 2021 മാർച്ച് ആദ്യം, ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം സാറാ എഡ്വേർഡ് എന്ന സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇത് മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. കാരെൻ ഇംഗ്ല സ്മിത്ത് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇതിന് ശേഷവും സ്ഥിതിയിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല, തുടർന്നുള്ള 28 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 81 സ്ത്രീകൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു.

സുഖ്ജിത് ഉപ്പൽ, താമര പാഡി, സുഖ്ജിത് ബാഡിയൽ, സ്മിത മിസ്ത്രി, ഗീതിക ഗോയൽ എന്നീ 5 ഇന്ത്യൻ വംശജരായ സ്ത്രീകളുടെ പേരുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാരെൻ ഇംഗ്‌ല സ്മിത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതകം ഒരു വിഭാഗത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നില്ല, അത് വെള്ള, കറുപ്പ്, കുടിയേറ്റക്കാർ, ദരിദ്രർ, ധനികർ, എല്ലാ വിഭാഗവുമാണ്, എന്നിരുന്നാലും വെളുത്തവരും യുവാക്കളും മധ്യവർഗക്കാരും അജ്ഞാതർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ജനം.പിന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഫ്രാൻസിൽ 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ 80 ലധികം സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്തിടെ, ഫ്രാൻസിലെ ബോർഡോ നഗരത്തിലെ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനാസ്ഥ ആരോപിച്ച് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് മൗനീർ ബൂട്ട തന്നെ മർദിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ചഹിനെസ് ബൂട്ട എന്ന സ്ത്രീ മാർച്ചിൽ ഭർത്താവിനെതിരെ ലോക്കൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ പരാതിയിൽ പോലീസ് നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ല. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഭർത്താവ് ആദ്യം ചാഹിനെസ് ബൗട്ടയെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി, തുടർന്ന് നടുറോഡിൽ വെച്ച് അവളുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ തളിച്ച് തീകൊളുത്തി, അവളുടെ മരണം സംഭവിച്ചു. ഇവരുടെ പരാതി പൊലീസ് കൃത്യമായി എഴുതിയില്ലെന്നും പരാതി നൽകിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

ഇന്ത്യ, ഫ്രാൻസ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, ഹോണ്ടുറാസ്, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്ത്രീ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും കുപ്രസിദ്ധമാണ്, എന്നാൽ അമേരിക്കയിലും ഈ പ്രശ്നം വളരെ ഗുരുതരമായ രൂപത്തിലാണ്. സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അനുസരിച്ച്, 19 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രധാന കാരണമാണ് നരഹത്യ, അതേസമയം 20 മുതൽ 44 വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മരണത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാന കാരണമാണിത്. കുപ്രസിദ്ധ ഫ്രാൻസിൽ 2018ൽ 120 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ വർഷം അമേരിക്കയിൽ 1014 സ്ത്രീകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2019ൽ അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായിരുന്നു. ഈ വർഷം കുപ്രസിദ്ധമായ തുർക്കിയിൽ 474 സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഇത് 2991 ആയി.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പിന്നോക്ക ജാതികളിലും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരിലും സ്ത്രീഹത്യയുടെ പ്രശ്നം മറ്റ് ജനസംഖ്യയേക്കാൾ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, അമേരിക്കയിൽ കറുത്തവരിലും ഗോത്രങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാണ്. നാഷണൽ ഇൻഡിജിനസ് വിമൻസ് റെസ്‌പോൺസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും ഗോത്രക്കാർക്കിടയിലും ഈ പ്രശ്നം വെളുത്ത സ്ത്രീകളേക്കാൾ 6 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസും അലംഭാവം കാണിക്കുന്നു. കാണാതായ വെള്ളക്കാരിൽ 81 ശതമാനവും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുന്നു, ഇത് കറുത്തവരുടേത് 61 ശതമാനമാണ്.

ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, അമേരിക്കയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ 92 ശതമാനവും അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതേസമയം കൊലപാതകങ്ങളിൽ 63 ശതമാനവും ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവാണ്. യുഎസിലെ ഡോൺ വിൽകോക്‌സ് എന്ന നഴ്‌സ്, കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ രേഖകൾ സ്വകാര്യമായി ശേഖരിക്കുന്നു, ഈ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതിനാൽ ഇത് സാധാരണമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ശബ്ദവും ഉയരുന്നില്ല. നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ, മിക്ക കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോ സ്ത്രീകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോ ആണ് – അത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളില്ല, സ്ത്രീ മരിച്ചു.

സ്ത്രീ സമത്വവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പെൺകൊലപാതകം സമൂഹത്തിൽ പുതിയ ഒരു സാധാരണ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രശ്നമാണ്, എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക നേതാക്കളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം.

മുത്തലാഖ്, ഉജ്ജ്വല യോജന, ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമാണം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ താൻ സ്ത്രീകളുടെ മിശിഹയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെ സമയം അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ യഥാസമയത്തെ അവസ്ഥ മാത്രമാണ്. .

Comments

Your email address will be not published